Dunaújváros városi víziközmű-hálózat továbbfejlesztése érdekében a jövőben az alábbiakban felsorolt fejlesztéseket tervezi megvalósítani.

1 db új komplett csáposkút megépítése, melynek megvalósítása üzembiztossá teszi a város víztermelő kapacitását, és az új fejlesztési igényekhez pedig biztosítja a többlet termelőkapacitást.

Meglévő 5 db csáposkút felújítása (szivattyúk cseréje, meglévő csápok tisztása, szükség szerinti új csápok kihajtása, szintszabályozás felújítása, stb.), amely megvalósítása üzembiztossá teszi a város víztermelő kapacitását, és új fejlesztési igényekhez biztosítja a többlet termelőkapacitást.

Venyimi út – Papírgyár új ivóvíz összekötő, körösítő vezeték megépítése (kb. 6000 m hosszban) megteremti a város déli területének biztonságos ivóvíz ellátását és jelentősen növeli az eddig ellátott területek ivóvíz ellátásának üzembiztonságát.

DUNAFERR Stadion – Papírgyár ivóvíz vezeték rekonstrukció (kb. 4400 m hosszban), – ennek megvalósítása jelentősen javítja a Papírgyári úton lévő nagyfogyasztók ivóvíz ellátásának üzembiztonságát.